ОТ ТУК МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ПУБЛИЧНО ДОСТЪПНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Презентация

Представянето  съдържа различни аспекти с ключова информация и има за цел да бъде изходна база за всеки заинтересовна от възможностите пред обекта.  (Изтегли в PDF)

Архитектурна концепция

Архитектурната концепция развита от инвестиционното дружество собственик на обекта съвместно с експертите от Архитектурно бюро Ваника е в две части и дава хоризонт за преструктуриране на сграда от "Мебелна къща" в "Офис сграда" клас A. (Изтегли в PDF)

Пазарна оценка

Пазраната оценка на обекта е релизирана от инж. Галина Николова със сертификат за оценителска правоспособност: 100101671/30.07.2010 на недвижими имоти на Камарата на независимите оценители в България.

Оценката включва три метода за оценяване. (Изтегли в PDF) 

Presentation EN

The presentation contains various aspects of key information and aims to be the starting point for anyone interested in the opportunities for investition.(Download PDF)